Vážené dámy a pánové,

je mi ctí, že mohu dnes promluvit o naší rodině. Naše rodina je opravdu velká a rozmanitá, a právě tato rozmanitost nám přináší neuvěřitelné bohatství zážitků, vzpomínek a zkušeností. Jsme rodina, která se pyšní pevnými pouty a hlubokými vztahy, a to nejen mezi nejbližšími příbuznými, ale i mezi těmi, kteří jsou zdánlivě vzdálení.

Každá oslava v rodině Siderasové je velkým svátkem. Ať už se jedná o narozeniny, svátky, výročí nebo svatební obřady, vždy se setkáváme ve velkém počtu. Naše oslavy jsou naplněné smíchem, hudbou a radostí. Sdílíme nejen radostné okamžiky, ale i starosti a výzvy, které nám život přináší. Podporujeme se navzájem a každý člen rodiny ví, že se může spolehnout na ostatní, kdykoli to bude potřeba.

Když se scházíme, je to jako by se čas na chvíli zastavil. Povídáme si o minulosti, připomínáme si společné zážitky a tvoříme nové vzpomínky. Děti běhají kolem, dospělí si vyměňují příběhy a zkušenosti, a starší generace předává své moudrosti. Právě v těchto okamžicích si uvědomujeme, jak silná je naše rodinná vazba a jak moc pro nás znamená.

Naše rodinná historie je však také plná strastí a těžkých chvil. Naši předci museli projít nesmírně náročnou cestou, aby nám zajistili lepší budoucnost. V roce 1947, kdy v Řecku zuřila občanská válka, museli naše babička Atanasia a dědeček Kostas uprchnout ze své rodné země. Byli nuceni opustit všechno, co znali, a vydat se na neznámou cestu plnou nebezpečí a nejistoty.

Prošli mnoha utrpeními a zkouškami, které si dnes jen stěží dokážeme představit. Babička Anastasia a děda Kostas byli svědky hrůz války, ztráty blízkých a nutnosti začínat znovu od nuly v cizí zemi. Přesto nikdy neztratili naději a víru v lepší budoucnost. Jejich odvaha, odhodlání a nezdolný duch jsou pro nás, jejich potomky, nesmírnou inspirací.

Pro nás jsou babička Atanasia a dědeček Kostas opravdoví hrdinové. Jejich oběti a úsilí nám umožnily žít v míru a bezpečí, a za to jim budeme navždy vděční. Jejich příběh nám připomíná, jak důležité je vážit si toho, co máme, a nikdy nezapomínat na kořeny, z nichž pocházíme.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že rodina je opravdu nade vše. V dnešním rychlém a hektickém světě je rodina tím pevným bodem, ke kterému se můžeme vždy vrátit. Je to základní kámen našeho života, zdroj naší síly a inspirace. Važme si každého okamžiku, který můžeme strávit se svými blízkými. Rodina není jen o krvi a příbuzenských vztazích, ale o lásce, podpoře a vzájemné úctě.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám všem krásný den plný rodinného štěstí a pohody.

Kostas Sideras, vnuk

Horké novinky

Oslava narozenin Chrisula a Marika, 17.5. – 19.5.2024